Skip to content Skip to footer

1. Mówił dalej Pan do Mojżesza:
2. Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach.
3. Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego.
4. Następnie skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon.
5. Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.
6. Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze – to jest dla was granica zachodnia.
7. Wasza granica północna pobiegnie następująco: przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor.
8. Od góry Hor prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad.
9. Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan – to będzie wasza północna granica.
10. Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Chasar-Enan do Szefam.
11. Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret.
12. Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło.
13. Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.
14. Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo.
15. Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.
16. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
17. Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.
18. Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału.
19. A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy – Kaleb, syn Jefunnego.
20. Dla pokolenia Symeona – Samuel, syn Ammihuda.
21. Dla pokolenia Beniamina – Elidad, syn Kislona.
22. Dla pokolenia Dana – książę Bukki, syn Jogliego.
23. Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa – książę Channiel, syn Efoda;
24. dla pokolenia Efraima – książę Kemuel, syn Sziftana.
25. Dla pokolenia Zabulona – książę Elisafan, syn Parnaka.
26. Dla pokolenia Issachara – książę Paltiel, syn Azzana.
27. Dla pokolenia Asera – książę Achiud, syn Szelomiego.
28. Dla pokolenia Neftalego – książę Pedahel, syn Ammihuda.
29. Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.