Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1 kwietnia 1951
„Przyjrzyj się uważnie i słuchaj uważnie tego, co mam ci do powiedzenia. Stoję tutaj i pragnę być Panią Wszystkich Narodów, nie jednego szczególnego narodu, ale wszystkich. Posłuchaj uważnie wyjaśnień, które zamierzam udzielić i postaraj się uchwycić treść tego przesłania. Stoję przed krzyżem z głową, rękami i stopami jak ludzkie. Reszta jest z Ducha. Dlaczego tak stoję? Moje ciało zostało zabrane jak Syn. Teraz stoję jako ofiara przed krzyżem. Cierpiałam bowiem z moim Synem duchowo, a przede wszystkim cieleśnie. To będzie bardzo kontestowany dogmat. Moje dziecko przekaż to dalej i powiedz: To doprowadza do końca dogmat maryjnych. Powiedziałem, że teologia musi ustąpić interesom Mojego Syna. Mam tu na myśli: teologów, Syn zawsze używa tego, co małe i proste, do realizacji swoich planów. Czy masz tę samą prostą wiarę, którą próbujesz wpoić innym? Dziecięca wiara. Nie możemy pozwolić, by czas płynął bezczynnie. Ten czas to Nasz czas.

„Moje dziecko, tak jak On cierpiał, tak cierpiałam jako Matka Syna Człowieczego. Powtórz to poprawnie. Wtedy Pani zwraca moją uwagę na kulę ziemską, na której stoi. Wokół niej pada śnieg. Uśmiecha się i mówi: „Nie rozumiesz? Przyjrzyj się uważnie kuli ziemskiej… Tak jak płatki śniegu wirują nad ziemią i spadają na ziemię grubą warstwą, tak modlitwa i obraz rozprzestrzeni się po całym świecie i przenikną do serc wszystkich narodów.

„Jak dywan śniegu wtapia się w ziemię, tak owoc, którym jest Duch, wejdzie do serc wszystkich, którzy codziennie odmawiają tę modlitwę. Ponieważ modlą się, aby Duch Święty zstąpił na ziemię. A teraz mówię do tych, którzy chcą ujrzeć cud: Cóż, teraz mówię im: Idźcie i z wielkim zapałem i gorliwością przystępujcie do dzieła odkupienia i pokoju, a zobaczycie cud. To jest moje przesłanie na dziś i rzeczywiście czas nagli. Trzeba rozpocząć wielki ruch dla Syna, Krzyża i Orędowniczki, nosicielki pokoju i spokoju – Pani Wszystkich Narodów.

15 kwietnia 1951
„Bo stoję jako Pani przed Krzyżem Syna. Ten obraz Pani Wszystkich Narodów będzie poprzedzał” i Pani powtarza, poprzedza dogmat, nowy dogmat. Teraz ci to wyjaśnię, więc słuchaj uważnie.

„Syn przyszedł na świat jako Odkupiciel ludzi, a dziełem odkupienia był Krzyż, ze wszystkimi jego cierpieniami zarówno cielesnymi, jak i duchowymi. Pani oddala się od Krzyża. Widzę Panią niejako wijącą się, a potem Zaczyna płakać. Po raz kolejny Pani ukazuje się wyraźnie przed Krzyżem i mówi: „Słuchaj dobrze i pamiętaj, aby zrozumieć to, co zamierzam ci wyjaśnić. Ale najpierw powtarzam: Syn przyszedł na świat jako Odkupiciel ludzkości. Dziełem Odkupienia był Krzyż. Został posłany przez Ojca. Teraz jednak Ojciec i Syn chcą posłać Panią na cały świat. Również w przeszłości szła przed Synem i podążała za Nim. Z tego powodu stoję teraz na świecie, na kuli ziemskiej. Krzyż stoi mocno utwierdzony, wszczepiony w niego.

Teraz Pani staje przed nim jako Matka Syna, która wraz z Nim dokonała tego dzieła odkupienia.

Ten obraz przemawia wyraźnie i teraz jest czas, aby przynieść go światu, ponieważ świat ponownie potrzebuje Krzyża.

Dodaj komentarz