Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

21-04-2022
Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką. Idziecie w kierunku przyszłości, w której złe rzeczy zostaną przyjęte, a dobre odrzucone. Prawda Boża będzie wzgardzona, a ludzie będą chodzić jak ślepcy prowadzący ślepych. Kochajcie prawdę. Twoje zwycięstwo jest w Jezusie, a On jest Prawdą, która chroni cię od wszelkiej duchowej ślepoty. Zegnij kolana w modlitwie. Nadal będziesz miał długie lata ciężkich prób. Nie wycofujcie się. Mój Jezus będzie z wami. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś Mi ponownie zjednoczyć się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

19-04-2022
Drogie dzieci, gdy kamień straci jasność, w Świętej Świątyni Boga zapanuje ciemność. Klucz będzie przechodził z rąk do rąk, ale tylko prawda was wyzwoli i poprowadzi do zbawienia. Nie odwracajcie się od prawdy. Twoje zwycięstwo jest w modlitwie. Dbajcie o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w tobie będzie wieczna. Kochajcie was i brońcie prawdy. W Bogu nie ma półprawdy. Czuwajcie, abyście nie zostali zwiedzieni. Otwórzcie wasze serca na Światło Pana, a wszystko się dla was dobrze skończy. Naprzód! Zawsze z tobą będę. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś Mi ponownie zjednoczyć się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

16-04-2022
Drogie dzieci, Mój Jezus jest Światłem, którego musicie szukać, abyście nie żyli w ciemności. Pokonał śmierć, aby dać ci życie w obfitości. Bądźcie czujni. Fałszywi prorocy będą działać i dominować kłamstwami, ale możecie ich przezwyciężyć, pozwalając się prowadzić Temu, który jest Absolutną Prawdą Ojca. Zmierzasz w bolesną przyszłość. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary, ale nie wycofujcie się. Mój Jezus obiecał być z wami przez wszystkie dni. Odwagi! Jestem twoją Matką i przybyłam z Nieba, aby zabrać Cię do Nieba. Bądźcie mężczyznami i kobietami, obrońcami prawdy. Jeśli świat cię odrzuca, ponieważ należysz do Jezusa, jesteś na właściwej ścieżce. Nie szukajcie chwał tego świata. Należysz do Pana i Niebo musi być twoim celem. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś Mi ponownie zjednoczyć się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

15-04-2022
Drogie dzieci, zwróćcie się do Jezusa. On jest dla was wszystkim i bez Niego nic nie możecie uczynić. Mój Jezus umarł na krzyżu, aby otworzyć wam Niebo. Umarł za swój Kościół i oczekuje od swoich ministrów odważnego świadectwa. Wielu poświęconych uległo zepsuciu i zostało skażonych ciemnością grzechu. Mój Jezus wskazał drogę do Nieba poprzez Swoje Nauczanie. Oto Nauki, które Jego Kościół musi traktować poważnie. Kiedy poświęceni porzucają prawdę, wolą Barabasza i prowadzą Moje biedne dzieci do smutnej duchowej ślepoty. Módlcie się. Cierpię za to, co do ciebie przychodzi. Bądźcie wierni Jezusowi. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś Mi ponownie zjednoczyć się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

14-04-2022
Drogie dzieci, Mój Jezus jest z wami w Eucharystii Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Eucharystia jest światłem, które oświeca Kościół Mojego Jezusa. Bez Eucharystii nie ma Kościoła, a bez rąk niosących światło nie ma Eucharystii. Prawda o Eucharystii i Kapłaństwie jest prawdą niepodlegającą negocjacjom. Nadejdzie wielka ostateczna bitwa, gdy dzielni żołnierze w sutannach będą bronić Jezusa i Jego Prawdziwego Kościoła. Fałszywy kościół spowoduje wielkie duchowe zniszczenia przed swoją klęską. Proszę was, abyście byli obrońcami prawdy. Nie składaj rąk. Szukajcie sił w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Cokolwiek się stanie, nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałem. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś Mi ponownie zjednoczyć się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

Dodaj komentarz