Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Od 15 stycznia do 2 marca 1933 roku Dziewica Maryja ośmiokrotnie objawiła się 11-letniej dziewczynce Mariette Beco. Przesłanie, które jej przekazała, jest nadal aktualne w naszych czasach. Każdego roku setki tysięcy pielgrzymów przybywają samotnie lub w grupie, zwłaszcza podczas Triduum chorych, aby powierzyć Matce Bożej swoje ubóstwo, cierpienia, bóle i pragnienia. Przychodzą, by zawierzyć się Matce Zbawiciela i wyrazić swoją ufność i nadzieję w Jezusie Chrystusie, który jest źródłem wszelkich łask. Nawet dzisiaj, tak jak Mariette, Dziewica Ubogich prowadzi każdego pielgrzyma z Banneux na drogę życia. Zachęca pielgrzyma do zanurzenia rąk w wodzie źródła, aby odkryć Jezusa, który jest Prawdziwym Życiem. Objawienia zostały zatwierdzone 22 sierpnia 1949 roku.

Niedziela, 15 stycznia 1933
Mariette czeka na powrót młodszego brata do domu, gdy w ogrodzie małego domku widzi świetlistą Piękną Panią. Jej matka też ją widzi. Dziewica wzywa dziecko, aby wyszło, ale pani Beco jest przestraszona i zamyka drzwi.

Środa, 18 stycznia 1933
Odbywa się wspólnie 20-minutowa cicha modlitwa. Następnie Dziewica prowadzi Mariette do źródła, szybując przed nią do tyłu, nie odrywając oczu od dziecka. Martiette trzy razy upada na kolana, aby modlić się z Maryją. Obok źródła Dziewica mówi: „Włóż ręce do wody. Ta wiosna jest zarezerwowana dla mnie. Dobry wieczór. Do widzenia.”

Czwartek, 19 stycznia 1933
Piękna Pani objawia „nowe imię”, mówi: „Jestem Dziewicą Ubogich”. Dziecko myśli, że wiosna jest dla niej zarezerwowana i prosi o wyjaśnienie. Z całą dobrocią Maryja pokazuje swój uśmiech i odpowiada: „Ta wiosna jest zarezerwowana dla wszystkich narodów… dla chorych. Będę się za ciebie modlić. Do widzenia.”

Piątek, 20 stycznia 1933
Dziecko pyta: „Czego chcesz, piękna Pani?” Maryja odpowiada: „Chciałabym mieć małą kapliczkę”. Błogosławi dziecko, które potem mdleje. W panice ojciec zabiera ją z powrotem do domu. W domu wraca do normalnego stanu.

Mijają trzy długie tygodnie, w tym czasie dziecko wychodzi co wieczór na modlitwę, ale Dziewica się nie pojawia. Mariette, która wcześniej nie miała żadnej kultury religijnej ani życia modlitewnego, odmawia przez kilka wieczorów do siedmiu różańców…

Sobota, 11 lutego 1933
Cóż to za radość! Dziewica Ubogich powierza Mariette sedno swojego przesłania: „Przychodzę, aby ulżyć cierpieniu”, mówi Dziewica. 11 lutego minęła 75. rocznica pierwszego objawienia w Lourdes. Jan Paweł II uczynił ten dzień świętem modlitwy za chorych.

Dodaj komentarz