Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli mówi się o parafii Kibeho jako o miejscu pielgrzymek i objawień, to dlatego, że 28 listopada 1981 roku młoda studentka szkoły w Kibeho, nazywana Alphonsine Mumureke, twierdziła, że ​​widziała Panią o niezrównanej piękności, która przedstawiła się jako „Nyina wa Jambo”, czyli „Matka Słowa”, natychmiast rozpoznana przez rzekomą wizjonerkę jako Najświętsza Maryja Panna, matka Jezusa Zbawiciela. Zjawisko to powtarzało się następnie w dłuższych lub krótszych odstępach czasu. Objawienia zostały zatwierdzone 29 czerwca 2001 roku.

Wśród aspektów, które wspierają wiarygodność objawień w Kibeho, jednym z najważniejszych jest niewątpliwie „dialog” wizjonerów z Matką Bożą, jakość samego orędzia.

Z pewnością objawień w Kibeho było wiele, a okres ich występowania był bardzo długi; elementy konstytutywne orędzia zostały jednak przekazane w ciągu pierwszych dwóch lat objawień, tj. przed końcem roku 1983. Matka Boża przekazywała swoim wizjonerom różne orędzia, które jednak nigdy się nie sprzeciwiały; łatwo dostrzegamy w nich różne punkty wspólne. W kontekście tej deklaracji ograniczają się one do krótkiego przeglądu. Ogólnie wiadomość tę można podsumować w następujących tematach:

1. Pilne wezwanie do pokuty i nawrócenia serc:

„Pokutujcie, pokutujcie, pokutujcie!”

„Zmień się, póki jeszcze jest czas”

2 . Ocena stanu moralnego świata:

„Świat zachowuje się bardzo źle”

„Świat spieszy ku swojej zagładzie, wpadnie w otchłań”, innymi słowy, „pogrąży się w niezliczonych i nieubłaganych katastrofach”

„Świat buntuje się przeciwko Bogu, popełnia zbyt wiele grzechów, nie ma ani miłości, ani pokoju”

„Jeśli nie pokutujesz i nie nawrócisz swojego serca, wpadniesz w otchłań”

3. Głęboki smutek Matki Bożej:

Wizjonerzy mówili, że widzieli płaczącą Matkę Boską 15 sierpnia 1982 roku. Matka Boża była bardzo zasmucona niewiarą ludzi i brakiem skruchy. Skarżyła się na nasz zły sposób życia, który charakteryzuje rozwiązłość obyczajów, podobieństwo do zła i ciągłe nieposłuszeństwo przykazaniom Bożym.

4 . „Wiara i niewiara przyjdą niewidoczne”

Te tajemnicze słowa były wielokrotnie wypowiadane przez Maryję do Alfonsine’a na początku objawień. Została poproszona o powtórzenie ich innym ludziom.

Dodaj komentarz