Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

5 . Cierpienie, które ratuje:

Temat ten jest jednym z najważniejszych wśród objawień w Kibeho, szczególnie dla Natalie Mukamazimpaki. Cierpienie, które jest nieuniknione w tym życiu, jest konieczne, aby chrześcijanie mogli osiągnąć wieczną chwałę. 15 maja 1982 roku Maryja powiedziała swoim wizjonerom, zwłaszcza Natalie: „Nikt nie dotrze do nieba bez cierpienia” lub „Dziecko Maryi nie odrzuca cierpienia”. Cierpienie jest zarówno sposobem na zadośćuczynienie za grzechy świata, jak i uczestniczenie w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. Poprzez to przemówienie widzący zostali zaproszeni do życia w sposób bardzo specyficzny, akceptowania cierpienia przez wiarę w miłość, umartwiania się i odmawiania sobie przyjemności dla nawrócenia świata. Kibeho przypomina więc o roli krzyża w życiu chrześcijanina i Kościoła.

6 . „Módlcie się zawsze i szczerze”:

Ludzie się nie modlą, a ci, którzy się modlą, nie modlą się tak, jak powinni. Maryja błaga wizjonerów, aby modlili się obficie za cały świat, uczyli modlitwy innych i modlili się za tych, którzy sami się nie modlą. Maryja błaga nas o modlitwę z większą gorliwością i czystością serca.

7. Pobożność maryjna – wyrażana poprzez szczere i regularne odmawianie różańca.

8. Różaniec Siedmiu Boleści Maryi Panny:

Wizjonerka Marie Claire Mukangango powiedziała, że ​​otrzymała objawienia na temat Różańca do Siedmiu Boleści Maryi Dziewicy. Błogosławiona Dziewica kocha ten różaniec. Dobrze znany w przeszłości, został zapomniany. Matka Boża z Kibeho pragnie, aby ta modlitwa została odnowiona i rozpowszechniona w Kościele. Jednak ta modlitwa nie zastępuje Różańca Świętego.

9. Maryja pragnie, aby wybudowano dla niej kaplicę na pamiątkę Jej objawień w Kibeho. Temat ten pojawia się w objawieniach z 16 stycznia 1982 r. i powraca wielokrotnie w ciągu roku z nowymi dodatkami.

10. Módlcie się zawsze za Kościół, gdy w nadchodzących czasach czeka go wiele kłopotów. Tak Maryja powiedziała do Alfonsine’a 15 sierpnia 1983 r. i 28 listopada 1983 r.

Dodaj komentarz