Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Drodzy aniołowie! Dziękuję wam za modlitwy, bo dzięki nim wypełnia się mój plan. Dlatego aniołowie módlcie się, módlcie się, módlcie się, by się wypełnił mój plan. Przyjmijcie macierzyńskie błogosławieństwo.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2002
Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Niech nie zmęczy was modlitwa. Mòdlicie się o pokój, pokój, pokój.”

Matka Boża mówiła Ivance o pewnych szczegółach swojego życia, udzieliła nam matczynego błogosławieństwa. Matka Boża była radosna

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2003
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci, nie bójcie się, zawsze jestem z wami. Otwórzcie swoje serce, aby zagościły w nim miłość i pokój. Módlcie się o pokój, pokój, pokój.”

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2004
Objawienie trwało 9 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Módlcie się za te rodziny, które nie poznały miłości mego Syna. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2005
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Miłujcie się wzajemnie miłością mojego Syna. Pokój, pokój, pokój.”

Matka Boża była radosna i mówiła Ivance o szóstej tajemnicy.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2006
Objawienie trwało 7 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Matka Boża była radosna i mówiła Iwance o siódmej tajemnicy.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2007
Objawienie trwało 17 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Po objawieniu Ivanka powiedziała:

„Matka Boża została ze mną 17 minut, była radosna, opowiadała mi o swoim życiu. Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo!”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2008

Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Matka Boża mówiła mi o dziewiątej tajemnicy. Dała nam matczyne błogosławieństwo.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2009
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Matka Boża została ze mną przez 10 minut, mówiła o dziesiątej tajemnicy.

Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, wzywam was, byście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2010
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 6 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża mówiła o 5 tajemnicy, a na końcu powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2011
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 8 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: Matka Boża mówiła o 1 tajemnicy, a na końcu powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

1 Comment

Dodaj komentarz