Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Drogie dzieci, nie bójcie się, zawsze jestem z wami. Otwórzcie swoje serce, aby zagościły w nim miłość i pokój. Módlcie się o pokój, pokój, pokój.”

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2004
Objawienie trwało 9 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Módlcie się za te rodziny, które nie poznały miłości mego Syna. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2005
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Miłujcie się wzajemnie miłością mojego Syna. Pokój, pokój, pokój.”

Matka Boża była radosna i mówiła Ivance o szóstej tajemnicy.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2006
Objawienie trwało 7 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Matka Boża była radosna i mówiła Iwance o siódmej tajemnicy.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2007
Objawienie trwało 17 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Po objawieniu Ivanka powiedziała:

„Matka Boża została ze mną 17 minut, była radosna, opowiadała mi o swoim życiu. Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo!”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2008

Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Matka Boża mówiła mi o dziewiątej tajemnicy. Dała nam matczyne błogosławieństwo.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2009
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Matka Boża została ze mną przez 10 minut, mówiła o dziesiątej tajemnicy.

Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, wzywam was, byście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2010
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 6 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża mówiła o 5 tajemnicy, a na końcu powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2011
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 8 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: Matka Boża mówiła o 1 tajemnicy, a na końcu powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2012
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 7 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: Matka Boża mówiła mi o piątej tajemnicy i na koniec powiedziała: „Daję wam swoje matczyne błogosławieństwo. Módlcie się o pokój, pokój, pokój.”

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2013
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 2 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża nie przekazała orędzia.

Pobłogosławiła wszystkich matczynym błogosławieństwem.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2014

1 Comment

Dodaj komentarz