Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piąte Objawienie, Czwarte Orędzie – Czwartek, 24 marca 1983, godz. 21.30
Moje dzieci, Moja misja się skończyła. Tej nocy Anioł powiedział Mi:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami”
I mogłam tylko powiedzieć Mu, że „Jestem Sługą Pańskim”Jestem szczęśliwa.
Ja sama nie zasługuję, aby ci powiedzieć: „Twoje grzechy są odpuszczone” Ale Mój Bóg to powiedział.  Załóż kościół. Nie powiedziałam: „Zbuduj kościół”
Kościół, który przyjął Jezus, jest Jednym Kościołem, ponieważ Jezus jest Jeden.
Kościół jest królestwem nieba na ziemi. Ten, kto ją podzielił, zgrzeszył.
A kto radował się z jej podziału, również zgrzeszył. Jezus ją zbudował. Był mały. A kiedy rosło, zostało podzielone. Ten, który ją podzielił, nie ma w sobie miłości. Zbierać!
Mówię wam: „Módlcie się, módlcie się i módlcie się ponownie!”
Jak piękne są Moje dzieci, kiedy klękają, błagając.
Nie bój się, jestem z tobą. Nie rozdzielajcie się jak wielcy. Wy sami będziecie uczyć pokolenia SŁOWA jedności, miłości i wiary. Módl się za mieszkańców ziemi i nieba.

Przesłanie od Matki Bożej – piątek, 28 października 1983
Nie bój się, wszystko to dzieje się po to, by uwielbić imię Boga.
Nie bój się, w tobie wychowam Moje pokolenie.

Przesłanie od Matki Bożej – piątek 4 listopada 1983
Zejdź na dół i powiedz im, że jesteś Moją córką, zanim staniesz się ich…
Moje serce zostało pochłonięte przez Mojego jedynego Syna.
Niechzostanie pochłoniętę przez wszystkie Moje dzieci.

Przesłanie od Matki Bożej – piątek, 25 listopada 1983
To wszystko, czego chcę. Nie rozstałam się.
Twoje życie małżeńskie pozostanie takie, jakie jest…
Chcesz przyjść do Mnie?… Chodź…
Twoja chęć (przyjścia do Mnie) jest wystarczająca.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – Czwartek, 31 maja 1984 (Dzień Wniebowstąpienia)
Moja córko, jestem początkiem i końcem. Jestem Prawdą, Wolnością i Pokojem.
Mój Pokój, daję ci. Twój pokój nie będzie zależał od tego, co ludzie mówią, czy to dobre, czy złe, i mało o sobie myślisz. Ten, kto nie szuka aprobaty ludzi i nie boi się ich dezaprobaty, cieszy się prawdziwym pokojem. A to osiąga się przeze Mnie. Żyj swoim życiem, zadowolony i niezależny. Ból, który zadałeś dla Mnie, nie złamie cię. Raczej raduj się. Jestem w stanie cię wynagrodzić. Twoje trudy nie będą przedłużone, a bóle nie będą trwać. Módlcie się z adoracją, bo życie wieczne jest warte tych cierpień. Módl się, aby w tobie działała wola Boża i mów: Umiłowany Jezu, Spraw, abym odpoczywał w Tobie ponad wszystko,
przede wszystkim stworzenia, ponad wszystkie Twoje anioły, przede wszystkim pochwały, nade wszystko wesele i uniesienie, ponad wszelką chwałę i zaszczyty, przede wszystkim niebiańscy gospodarze,

Tylko Ty jesteś Najwyższym,Tylko Ty jesteś Wszechmocnym i Dobrym ponad wszystko. Obyś przyszedł do mnie i ulżył mi, i uwolnij mnie z moich łańcuchów, i daj mi wolność, bo bez Ciebie moja radość nie jest pełna, bez Ciebie mój stół jest pusty. Dopiero wtedy przyjdę aby ci powiedzieć: Oto jestem, bo Mnie zaprosiłeś.

Dodaj komentarz