Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przesłanie od Najświętszej Maryi Panny – piątek, 7 września 1984
Najświętsza Maryja Panna powierza Myrnie tajemnicę: „To jest między tobą a Mną, aż do twojej śmierci”
Myrna pamięta z orędzia tylko następujące słowa: „Żyj swoim życiem, ale niech życie nie przeszkadza ci w dalszej modlitwie”

Przesłanie od Najświętszej Maryi Panny – środa, 1 maja 1985
Moje dzieci, zbierzcie się. Moje serce jest zranione. Nie pozwólcie, aby Moje serce pękło z powodu waszych podziałów. Moja córko, dam ci prezent za twoje trudy.

Przesłanie od Świętej Dziewicy (Hassake, Syria) – niedziela, 4 sierpnia 1985
Kościół jest królestwem nieba na ziemi. Ten, kto ją podzielił, zgrzeszył. A kto radował się z jej podziału, również zgrzeszył. Cieszę się: nie bój się, jestem z tobą. W tobie będę wychowywała Moje pokolenie.

Przesłanie od Najświętszej Maryi Panny – środa, 14 sierpnia 1985
Szczęśliwej rocznicy. Zawsze jest to dla Mnie uczta, ilekroć widzę was wszystkich zebranych razem. Twoja modlitwa jest Moją ucztą. Twoja wiara jest Moją ucztą. Zjednoczenie waszych serc jest Moją ucztą.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – sobota, 7 września 1985
Jestem Stwórcą. Stworzyłem Ją, aby mogła stworzyć Mnie. Radujcie się z radości Nieba, bo rodzi się Córka Ojca i Matki Boga i Oblubienica Ducha. Radujcie się z radości ziemi, bo spełniło się wasze zbawienie.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – wtorek, 26 listopada 1985
Moja córko, chcesz być ukrzyżowana czy uwielbiona?
Odpowiedź: uwielbiony.
Chrystus uśmiecha się i mówi:
Wolisz być uwielbiony przez stworzenie czy Stwórcę?
Odpowiedź: przez Stwórcę.
Chrystus: Urzeczywistnia się to poprzez Ukrzyżowanie.
Ponieważ za każdym razem, gdy patrzysz na stworzenia, oczy Stwórcy oddalają się od ciebie. Moja córko, pragnę, abyś oddała się modlitwie i uniżyła się. Kto się uniża, tego Bóg wzmacnia go w sile i wielkości. Zostałem ukrzyżowany z miłości do Ciebie i chcę, abyś niosła i dźwigała dla Mnie swój krzyż, choczo, z miłością i cierpliwością i (chcę, abyś) czekał na Moje przybycie.
Kto uczestniczy w Moim cierpieniu, uczynię go uczestnikiem Mojej chwały. I nie ma zbawienia dla duszy, jak tylko przez Krzyż.

Nie bój się, Moja córko, dam ci z Moich ran dość, aby spłacić długi grzeszników. To jest źródło, z którego może pić każda dusza. A jeśli Moja nieobecność będzie trwała, a światło zniknie z ciebie, nie bój się, to będzie dla Mojej chwały. Idź do kraju, w którym panuje zepsucie i pozostań w pokoju Bożym.

Dodaj komentarz