Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – środa, 26 listopada 1986
Moja córko, jak piękne jest to miejsce. Zbuduję w nim Moje królestwo i Mój pokój.
Daję wam (wszystkim) Moje serce, aby otrzymać wasze serca. Twoje grzechy są przebaczone, ponieważ patrzysz na Mnie. A w tym, który patrzy na Mnie, namaluję w nim Mój obraz. Biada temu, który reprezentuje Mój obraz, ale odkupił Moją krew. Módl się za grzeszników. Ponieważ za każde słowo modlitwy wyleję kroplę Mojej Krwi na jednego z grzeszników. Córko Moja, niech cię nie trapią sprawy ziemskie, bo przez Moje rany zyskasz wieczność. Chcę odnowić Moją Mękę i chcę, abyście wypełnili swoją misję. Nie będziesz mógł wejść do Nieba, jeśli nie wypełnisz swojej misji na ziemi. Idź w pokoju i powiedz Moim dzieciom, aby przyszły do ​​Mnie w każdej chwili, a nie tylko wtedy, gdy jest święto Mojej Matki. Ponieważ Ja jestem z nimi cały czas.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – sobota, 18 kwietnia 1987
Dałem ci znak, abyś Mnie uwielbił. Idź dalej tą ścieżką, a ja jestem z tobą. Bo jeśli nie…

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – czwartek, 28 maja 1987
Miłujcie się wzajemnie i módlcie się z wiarą.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa (Màad, Liban) środa, 22 lipca 1987
Nie bój się, Moja córko, w tobie będę wychowywać Moje pokolenie.
Módlcie się, módlcie się i módlcie się ponownie!
A jeśli się modlisz, powiedz: „Ojcze, przez zasługi ran Twojego umiłowanego Syna zbaw nas”

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – piątek, 14 sierpnia 1987
Moja córko, Ona jest Moją Matką, z której się urodziłem. Kto czci Ją, czci Mnie. Kto zapiera się Jej, zapiera się Mnie. A kto o coś prosi Ją, otrzymuje, bo Ona jest Moją Matką.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – poniedziałek, 7 września 1987
Myrno czy to nie ciebie wybrałem, cichą dziewczynę o sercu pełnym miłości i współczucia? Zauważyłem, że nie możesz dla Mnie znieść niczego. Dam ci możliwość wyboru. Wiedz, że jeśli Mnie stracisz, stracisz modlitwy wszystkich wokół ciebie i wiedz, że dźwiganie Krzyża jest nieuniknione. Prawdziwe imię Myrny to Mary.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – czwartek, 26 listopada 1987
Moja córko, cieszę się, że wybrałeś Mnie nie tylko słowami. Chcę, abyś połączyła Moje Serce ze swoim łagodnym sercem, aby nasze serca się zjednoczyły. W ten sposób uratujesz cierpiące dusze. Nikogo nie nienawidź, aby twoje serce nie zostało zaślepione miłością do Mnie. Kochaj wszystkich tak, jak Mnie umiłowałaś, a szczególnie tych, którzy cię nienawidzili i źle o tobie mówili, ponieważ czyniąc to, zyskasz chwałę, twoje życie jako żona, matka i siostra. Nie martw się trudnościami i bólami, które cię dotkną. Chcę, abyś była silniejsza od nich, bo jestem z tobą, inaczej stracisz Moje serce. Idźcie i nauczajcie całemu światu i powiedzcie im bez strachu, aby pracowali na rzecz jedności. Człowiek nie jest potępiany za owoc swoich rąk, ale za owoc swojego serca. Mój pokój w twoim sercu będzie błogosławieństwem dla ciebie i dla wszystkich tych, którzy z tobą współpracowali.

Dodaj komentarz