Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przesłanie od Jezusa Chrystusa (Los Angeles, USA) – niedziela, 14 sierpnia 1988
Moje dzieci, Mój pokój dałem wam, ale co Mi daliście?
Jesteś Moim Kościołem i twoje serce należy do Mnie, chyba że to serce ma innego boga niż Ja.
Powiedziałem ci: Kościół jest królestwem nieba na ziemi. Kto go podzielił, zgrzeszył. A kto radował się z jej podziału, również zgrzeszył. Łatwiej jest Mi (pogodzić się), że niewierny wierzy w Moje imię, niż ci, którzy udają, że mają wiarę i miłość, przysięgają na Moje imię. Tylko w Bogu musisz umieścić swoją pychę. Módlcie się za grzeszników, którzy przebaczają w Moje Imię, i za tych, którzy wypierają się Mojej Matki. Moje dzieci, dałem wam cały Mój czas, dajcie Mi część swojego czasu.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa (Damaszek, Syria) – środa, 7 września 1988
Moja córko, powiedziałem ci, abyś przezwyciężyła wszystkie swoje trudności i wiedziała, że ​​przeszłaś tylko kilka. Powiedz Moim dzieciom, że to od nich żądam jedności, a nie chcę tego od tych, którzy zachowują się tak, jakby pracowali na rzecz jedności. Idź i nauczaj. I gdziekolwiek pójdziesz, jestem z tobą.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa (Màad, Liban) – poniedziałek, 10 października 1988
Moja córko Maryjo, dlaczego się boisz, chociaż jestem z tobą? Musisz mówić głośno, aby powiedzieć słowo prawdy o Tym, który cię stworzył, aby moja siła objawiła się w tobie. I dam ci z Moich ran, abyś zapomniała o trudach, jakie zadają ci ludzie. Nie wybieraj swojej ścieżki, ponieważ ja ją przed tobą wyłożyłem.

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – sobota, 26 listopada 1988
Moje dzieci, czy wszystko, co robicie jest z miłości do Mnie? Nie mów: co mam czynić, bo to jest moja praca. Musisz pościć i modlić się, bo przez modlitwę stajesz twarzą w twarz z Moją prawdą i konfrontujesz się ze wszystkimi wrogami. Módlcie się za tych, którzy zapomnieli o obietnicy, którą Mi złożyli, ponieważ powiedzą:
Dlaczego nie odczułem Twojej obecności, Panie, chociaż byłeś ze mną?
Wszystko, czego pragnę, to abyście wszyscy zgromadzili się we Mnie, tak jak Ja jestem w każdym z was. Co do ciebie, moja córko, zostawię cię. Nie bój się, jeśli przez długi czas nie usłyszysz Mojego głosu, ale zamiast tego bądź silna i niech twój język będzie mieczem, który przemawia w Moim imieniu. I wiedz, że jestem z wami wszystkimi.

Przesłanie od Najświętszej Dziewicy (Los Angeles, USA) – piątek, 18 sierpnia 1989
Nie bój się, Moja córko. Wszystko to ma na celu uwielbienie imienia Boga. Radujcie się raczej, ponieważ Bóg pozwolił wam przyjść do Mnie, abym mógł wam powiedzieć:
Nie martw się tym, co ludzie mówią o tobie, ale pozostań zawsze w pokoju, ponieważ stworzenia zwracają się do Mnie przez ciebie. Powiedz wszystkim, aby modlili się więcej, ponieważ potrzebują modlitwy, aby zadowolić Ojca. Niech błogosławieństwo Boże będzie z wami i wszystkimi, którzy współpracowali z wami z miłości do Niego.

Przesłanie od Najświętszej Maryi Panny – niedziela, 26 listopada 1989
Moje dzieci, powiedział Jezus Piotrowi: Ty jesteś skałą i na niej zbuduję Mój Kościół.
Co do Mnie, mówię ci teraz: jesteś sercem, w którym Jezus zbuduje swoją JEDNOŚĆ. Pragnę, abyście odtąd modlili się o pokój aż do obchodów Zmartwychwstania.

Dodaj komentarz