Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przesłanie od Jezusa Chrystusa – sobota, 14 kwietnia 1990
Moje dzieci, wy sami będziecie uczyć pokolenia SŁOWA jedności, miłości i wiary. Jestem z tobą. Ale ty, Moja córko, nie usłyszysz Mojego głosu, dopóki święto (Wielkanoc) nie zostanie zjednoczone.

Przesłanie od Najświętszej Dziewicy (Braaschaatt, Belgia) – środa, 15 sierpnia 1990
Moje dzieci, módlcie się o pokój, a szczególnie na Wschodzie, ponieważ wszyscy jesteście braćmi w Chrystusie.

Przesłanie od Matki Bożej – poniedziałek 26 listopada 1990
Nie bój się, moja córko, jeśli ci powiem, że Mnie widzisz po raz ostatni, aż święto (Wielkanoc) zostanie zjednoczone. Dlatego powiedz Moim dzieciom:
Czy chcą, czy nie chcą widzieć i pamiętać rany Mojego Syna w tobie?
Jeśli nie boli ich widok, że cierpisz podwójnie, to Ja sam jestem Matką i boli Mnie, gdy widzę wielokrotnie cierpiącego Mojego Syna. Pozostań w pokoju, pozostań w pokoju, Moja córko.

Przyjdźcie, aby dała wam pokój, abyście szerzyli go wśród ludzi. Jeśli chodzi o olej, będzie on nadal objawiał się na waszych rękach, aby wychwalać Mojego Syna Jezusa, kiedy On zechce i gdziekolwiek pójdziecie. Jesteśmy z Wami i z każdym, kto pragnie, aby Święto (Wielkanoc) było Jednym.

Przesłanie przekazane Myrnie przez Jezusa Chrystusa w Soufanieh, 14 kwietnia 2001 roku, 14:50
„Moje dzieci, dałem wam znak Mojej chwały. Pozostań na swojej ścieżce, a ja jestem z tobą. W przeciwnym razie zamknę bramy niebios przed waszymi twarzami. Ale oto Matka cierpiąca… modli się… mówi do mnie: „O Panie, Ty jesteś miłością w całej pełni! A ja mówię: „Nie rozpaczaj, Bramo Niebios, bo ich kocham i chcę, aby na tę miłość odpowiedzieli dawaniem”

Moje dzieci: starajcie się zobaczyć siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście, i zobaczyć zakres waszej wierności w osiągnięciu jedności serca między wami. Udekoruj się cierpliwością i mądrością. Nie bój się, jeśli ci się nie uda. Pozostań niewzruszony w nadziei. Zaufaj mi. Nie opuszczę tych, którzy pełnią Moją wolę. Co do ciebie, moja córko, bądź ostrożna i uzbroj się w Moją łaskę. Bądź cierpliwa, mądra i pokorna. Ofiaruj te bóle z radością. Powiedziałam ci, Twoje cierpienia nie będą trwać długo. Spójrz na mnie. Znajdziesz spokój i odpoczynek. To ja cię wzmacniam, ja cię opuszczam, i Ja, który cię podnoszę, aby prowadzić do radości nieba. Trwaj w modlitwie, a postowi niech towarzyszy medytacja i samotność, a usłyszysz Mój głos w swoim sercu. Zaufaj mi. Nie opuszczę ciebie, twojej rodziny ani nikogo, kto uczestniczył z tobą w Moim imieniu i ze względu na Mnie”.

Dodaj komentarz