Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przesłanie przekazane Myrnie przez Jezusa Chrystusa w Soufanieh 26 listopada 2001
Jak piękna jest rodzina, której symbolem jest jedność, miłość i wiara. Jej droga jest Moją ścieżką, a Moja Matka jej wsparciem. Moje dzieci, oddaję się wam. Cieszą Mnie akt adoracji, medytacja, dziękczynienie i duchowe przewodnictwo. Ale całość jest niepełna bez waszej jedności przy ołtarzu. Daję wam Moje Ciało i Moją Krew na dowód Mojej wierności i miłości. Przyjmij ode Mnie ten sakrament z ufnością i wiarą, ponieważ ten sakrament pociesza cię, dodaje siły i mądrości oraz pomnaża w łasce. Nadchodzą trudne dni. Zamieszanie w Kościele. Ten, kto nie cieszy się prawdziwym pokojem, będzie zagrożony z powodu podziału. Nie poddawajcie się porażce, nie przejmujcie się osądem innych na was, nie bronijcie się i szukajcie tylko tego, co dla was przygotowałem. Ja jestem Tym, który troszczę się o ciebie, ponieważ jesteś dziełem moich rąk. Udowodnij Mi swoją miłość, bo przez miłość chodzę u twego boku i przez sakramenty łączę się z tobą. I nie zapominaj, że jestem przyczyną twojego istnienia na ziemi i jestem przyczyną twojego szczęścia w Niebie.

Orędzie Naszego Pana Jezusa Chrystusa – Wielki Czwartek 8 kwietnia 2004
To jest Źródło, z którego każda dusza może wygasić. Rana Mojego Serca jest Źródłem Miłości. Jeśli chodzi o Rany, to są one spowodowane przestępstwem, którego nie popełniłem.

Orędzie Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Wielka Sobota, 10 kwietnia 2004
Oto moje ostatnie przykazanie dla was: każdy z was wróćcie do domu, ale miejcie w sercach Wschód. Stąd na nowo pojawiło się światło. Jesteś jego blaskiem w świecie uwiedzionym materializmem, zmysłowością i sławą tak bardzo, że prawie stracił swoje wartości. Co do ciebie, trzymaj się swojej wschodniej tożsamości. Nie pozwólcie, aby wasza wola, wasza wolność i wiara w ten Wschód zostały wam odebrane.

Orędzie Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2014
Rany, które krwawiły na tej ziemi, są tymi samymi, które są w Moim Ciele, ponieważ przyczyna i autor są tacy sami. Ale odwagi, ich los jest podobny do losu Judasza.

Soufanieh, Damascus, Syria

Dodaj komentarz