Skip to content Skip to footer

Nowenna Pompejańska

Nowenna pompejańska nazywana jest modlitwą nie do odparcia, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto będzie modlić się na różańcu przez 54 dni, ten otrzyma łaskę, o którą prosi. Za jej pomocą wypraszamy u Najświętszej Maryi Panny łaski, które mogłoby się wydawać niemożliwe do spełnienia. Potwierdza to ogromna liczba świadectw o spełnieniu się próśb zanoszonych do Boga przez Maryję. Nowenna pompejańska to jest nowenna różańcowa, przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą.  Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Przez pierwsze 27 dni nowenny pompejańskiej odmawiamy 15 tajemnic różańca, dodając modlitwę błagalną. Przez ostatnie 27 dni także odmawiamy 15 tajemnic różańca, dodając modlitwę dziękczynną. Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Przez 54 dni nie wolno przerywać odmawiania, możemy rozłożyć modlitwę na trzy etapy w ciągu całego dnia, np rano odmówić cześć radosną, po południu cześć bolesną i wieczorem cześć chwalebną, ważne aby w ciągu jednego dnia odmówić 3 razy cały różaniec. Przed rozpoczęciem nowenny warto przygotować sobie kalendarz z oznaczeniem dni nowenny błagalnej i nowenny dziękczynnej.

Część Błagalna – 27 dni

Zaczynamy od:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(znak krzyża) i następnie
Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy naszą intencję.

Odmawiamy modlitwy początkowe różańca:
1x Wierzę w Boga
1x Ojcze nasz
3x Zdrowaś Maryjo
1x Chwała Ojcu
(modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca)

Następnie odmawiamy Tajemnica Radosna:

Zwiastowanie Najświetszej Maryji Pany
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Nawiedzenie Sw. Elżbiety
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Narodzenie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Ofiarowanie Jezusa w światyni
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Odnalezienie Jezusa w Świątyni
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Więc nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen

3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.

Następnie odmawiamy Tajemnica Bolesna:

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję.

Modlitwa w Ogrojcu
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Biczowanie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Cierniem ukoronowanie
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Dźwiganie krzyża
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Śmierć na krzyżu
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen

3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.

Następnie odmawiamy Tajemnica Chwalebna:

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję.

Zmartwych wstanie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Wniebowstapienie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Zesłanie Ducha Swiętego
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Wniebowziecie najświętszej Maryji Panny
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.

Dodaj komentarz