Skip to content Skip to footer
Część Dziękczynna – 27 dni

Zaczynamy od:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
(znak krzyża) i następnie
Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy naszą intencję.

Odmawiamy modlitwy początkowe różańca:
1x Wierzę w Boga
1x Ojcze nasz
3x Zdrowaś Maryjo
1x Chwała Ojcu
(modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca)

Następnie odmawiamy Tajemnica Radosna:

Zwiastowanie Najświetszej Maryji Pany
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Nawiedzenie Sw. Elżbiety
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Narodzenie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Ofiarowanie Jezusa w światyni
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Odnalezienie Jezusa w Świątyni
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.

Następnie odmawiamy Tajemnica Bolesna:

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję.

Modlitwa w Ogrojcu
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Biczowanie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Cierniem ukoronowanie
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Dźwiganie krzyża
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Śmierć na krzyżu
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.

Następnie odmawiamy Tajemnica Chwalebna:

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję.

Zmartwych wstanie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Wniebowstapienie Jezusa
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Zesłanie Ducha Swiętego
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Wniebowziecie najświętszej Maryji Panny
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi
1x Ojcze nasz
10x Zdrowaś Maryja
1x Chwala Ojcu

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.

Po odmówieniu trzech części różańca odmawiamy Pod Twoją Obronę oraz trzy razy z ufnością wypowiadamy błagalne słowa:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Całą modlitwę kończymy znakiem krzyża.

Dodaj komentarz