Nowenna

Nowenna Pompejańska

Nowenna pompejańska nazywana jest modlitwą nie do odparcia, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto będzie modlić się na różańcu przez 54 dni, ten otrzyma łaskę, o którą prosi. Za jej pomocą wypraszamy u Najświętszej Maryi Panny łaski, które mogłoby się wydawać niemożliwe do spełnienia. Potwierdza to ogromna liczba świadectw o spełnieniu się próśb zanoszonych do Boga przez Maryję. Nowenna pompejańska to jest nowenna różańcowa, przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą.  Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Przez pierwsze 27 dni nowenny pompejańskiej odmawiamy 15 tajemnic różańca, dodając modlitwę błagalną. Przez ostatnie 27 dni także odmawiamy 15 tajemnic różańca, dodając modlitwę dziękczynną. Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Przez 54 dni nie wolno przerywać odmawiania, możemy rozłożyć modlitwę na trzy etapy w ciągu całego dnia, np rano odmówić cześć radosną, po południu cześć bolesną i wieczorem cześć chwalebną, ważne aby w ciągu jednego dnia odmówić 3 razy cały różaniec. Przed rozpoczęciem nowenny warto przygotować sobie kalendarz z oznaczeniem dni nowenny błagalnej i nowenny dziękczynnej.
Część Błagalna - 27 dni
Zaczynamy od: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża) i następnie Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy naszą intencję. Odmawiamy modlitwy początkowe różańca: 1x Wierzę w Boga 1x Ojcze nasz 3x Zdrowaś Maryjo 1x Chwała Ojcu (modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca) Następnie odmawiamy Tajemnica Radosna: Zwiastowanie Najświetszej Maryji Pany 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Nawiedzenie Sw. Elżbiety 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Narodzenie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Ofiarowanie Jezusa w światyni 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Odnalezienie Jezusa w Świątyni 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Więc nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen 3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami. Następnie odmawiamy Tajemnica Bolesna: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję. Modlitwa w Ogrojcu 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Biczowanie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Cierniem ukoronowanie 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Dźwiganie krzyża 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Śmierć na krzyżu 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen 3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami. Następnie odmawiamy Tajemnica Chwalebna: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję. Zmartwych wstanie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Wniebowstapienie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Zesłanie Ducha Swiętego 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Wniebowziecie najświętszej Maryji Panny 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen. 3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami.
Część Dziękczynna - 27 dni
Zaczynamy od: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża) i następnie Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy naszą intencję. Odmawiamy modlitwy początkowe różańca: 1x Wierzę w Boga 1x Ojcze nasz 3x Zdrowaś Maryjo 1x Chwała Ojcu (modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca) Następnie odmawiamy Tajemnica Radosna: Zwiastowanie Najświetszej Maryji Pany 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Nawiedzenie Sw. Elżbiety 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Narodzenie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Ofiarowanie Jezusa w światyni 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Odnalezienie Jezusa w Świątyni 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami. Następnie odmawiamy Tajemnica Bolesna: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję. Modlitwa w Ogrojcu 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Biczowanie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Cierniem ukoronowanie 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Dźwiganie krzyża 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Śmierć na krzyżu 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami. Następnie odmawiamy Tajemnica Chwalebna: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję. Zmartwych wstanie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Wniebowstapienie Jezusa 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Zesłanie Ducha Swiętego 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Wniebowziecie najświętszej Maryji Panny 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi 1x Ojcze nasz 10x Zdrowaś Maryja 1x Chwala Ojcu Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 3x Krółowo Różańca Świętego, Módl się za Nami. Po odmówieniu trzech części różańca odmawiamy Pod Twoją Obronę oraz trzy razy z ufnością wypowiadamy błagalne słowa: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! Całą modlitwę kończymy znakiem krzyża.